| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

1

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 8 years, 11 months ago

Denne wiki handler om                                                                                      

Kognitiv Terapi, Kognitiv adfærdsterapi (KAT) og kognitiv miljøterapi                                                                                                                        

Formålet er at formidle viden, der kan bidrage til kvalitetsudvikling af indsatsen på psykiatriske afdelinger.

Se også wiki om psykoterapi, om psykiatri, som bl.a. handler om miljøterapi, og om evaluering

Det er på denne wiki foreløbigt planen at skrive om...                                                                                                      

 

  1. Kognitiv terapi  
  2. Kognitiv adfærdsterapi                                                                                                                                          
  3. Kognitiv miljøterapi                                                                                                                                               
  4. Psykoedukation af patienter og pårørende                                                                                                            
  5. Kompetenceudvikling for personale og Uddannelse i kognitiv terapi                                                                   
  6. Implementering af kognitiv miljøterapi                                                                                                                   
  7. Evaluering i og af kognitiv miljøterapi                                                                                                                  
  8. Forskning i og Evidens for kognitiv miljøterapi                                                                                                     

Der er i litteraturen forskellige begreber og koncepter for psykoterapi med vægt på det kognitive.                                

 

På dansk anvendes bl.a. begreberne:                                                                                                                             

Kognitiv Terapi (fx Finn Abrahamowitz 2001, Holm og Oestrich 2006Oestrich 2007Arendt og Rosenberg 2012 )   

Kognitiv adfærdsterapi (fx Mørch og Rosenberg 2005 , Oestrich 2007Arendt og Rosenberg 2012 )                           

Kognitiv psykoterapi (fx

Kognitiv miljøterapi (fx Mørch og Rosenberg 2005 ,Holm og Oestrich 2006Oestrich 2007Arendt og Rosenberg 2012 )  

Tredjegenerations kognitiv adfærdsterapi, som i følge Thomas Iversen 2007  blandt omfatter ACT  og kognitiv bearbejdningsterapi (Iversens oversættelse af CPT)    

 

På engelsk/amerikansk anvendes bl.a. begreberne                                                                                                        

Cognitive Therapies (fx Robert A Baron 2001, side 587)                                                                                                

Cognitive therapy (Aaron Temkin BeckGleitman 1991Reinecke Dattilio Freeman 2006 )                                          

Cognitive Behaviour Therapy, som Robert A Baron 2001 bruger om Aaron Temkin Becks terapi                                   

Cognitive Behaviour Therapies (fx anvendt i Atkinson Smith and Hilgard 1987Reinecke Dattilio Freeman 2006 )      

Cognitive-behavioral approaches (Reinecke Dattilio Freeman 2006)                                                                             

Cognitve-behavioral psychotherapy (Reinecke Dattilio Freeman 2006)                                                                         

Cognitive-behavioral therapy - CBT (fx i Reinecke Dattilio Freeman 2006)                                                                     

Cognitive-behavioral therapies (overkategori anvendt af fx Lilienfeld, Lynn, Namy and Wolf 2009 s.687 og Gleitman 1991 )      

Cognitive-behavioral treatment (Reinecke Dattilio Freeman 2006                                                                                 

Cognitive-behavioral traditions (Reinecke Dattilio Freeman 2006                                                                                    

Rational-emotive therapy- forkortet RET (Albert Ellis - refereret af Robert A Baron 2001, side 587)                               

Rational emotive behaviour therapy - forkortet REBT (Albert Ellis)                                                                                

Recovery Oriented Cognitive Therapy  (Chang Grant Luther og Beck 2013)                                                            

Trauma-Focused CBT

Som "3. generations" CBT omtales: 

Acceptance and Commitment Therapy - forkortet ACT,  udviklet af Steven Hayes et al og bl.a. omtalt af Thomas Iversen 2007                                               

Cognitive Processing Therapy (CPT) - fx anvendt i Thomas Iversen 2007

 

 

 

Denne side er besøgt  gange siden 21. juni 2015

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.